گالری دلبر

مد یک بیان اضطراری است

تماس با فروشگاه
091****9206
مانتو
091****9206 (خریدار)
ممنون خوشگله
پاسخ فروشگاه
مبارکت باشه خانوم گلی❤️
30 اردیبهشت 1399
091****9206
مانتو
091****9206 (خریدار)
ممنون
پاسخ فروشگاه
مبارکت باشه عزیزم⁦❤️⁩
30 اردیبهشت 1399
092*****585
مانتو
092*****585 (خریدار)
خیلی عالی بود
پاسخ فروشگاه
مبارکت باشه عزیزم⁦❤️⁩
20 اردیبهشت 1399
الی
مانتو
الی (خریدار)
پاسخ فروشگاه
⁦❤️⁩😘
20 اردیبهشت 1399